Våra mål

Att utveckla, producera och marknadsföra måleri med rätt och jämn kvalitet och därigenom uppfylla kundens förväntan och behov. Detta till en konkurrans kraftig kostnad. Att göra rätt från början och leverera i tid.

Vi skall uppfylla kraven i Målarmästarnas miljöcertifiering och skall därmed också arbeta förebyggande för att minska miljöpåverkan och alltid försöka förbättra oss.

Att följa lagar som gäller miljöskydd och att hushålla med resurser, vatten och energi

Att begränsa uppkomsten av avfall och se till att avfall som kan återvinnas sorteras.

Att sträva efter att minska utsläpp av lösningsmedel och ställa krav på leverantörer så att de lever upp till samma miljöansvar som vi har.

Att vår verksamhet ska genomsyras av en positiv attityd till miljöfrågor.

Att vi ska hantera miljöfrågor med öppenhet gentemot våra kunder och anställda.

 

Hos oss  finns en miljövagn stationerad i verkstaden.

Där rengörs penslar, rollers och andra verktyg.
I Miljövagnen skiljs färgresterna från vattnet.                                       Det renade vattnet kan gå till avloppet och den                                   fasta delen kan deponeras för vidare destruktion.

Färgburkar sorteras för återvinning.